facebook
 • Paskelbta: 2014-10-23
  DSC_0142

           2014 m. spalio 12 d. Telšių vyskupijos pagrindinėje – Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmingas Bazilikoje esančio stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis aštuntųjų metinių minėjimas. Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, įgaliotas popiežiaus Benedikto XVI, stebuklingąjį paveikslą iškilmingai karūnavo 2006 m. spalio 8 d. [...]

 • Paskelbta: 2014-10-23
  DSC_0030

  Vis labiau trumpėjant dienoms, medžiams nusidažant gražiausiomis spalvomis, prasidėjo antrasis rudens mėnuo. Tačiau spalio mėnuo katalikams ypatingas tuo, kad jis pašvęstas Švč. Mergelei Marijai – Rožinio Karalienei. Jau tradicija tampa, kad Telšių vyskupijoje Rožinio maldą pradedame prie Palangos Lurdo. Pakviesti Palangos parapijos klebono, dekano dr. Mariaus Venskaus pasimelsti atvyko abu mūsų vyskupijos ganytojai, tai vyskupas [...]

 • Paskelbta: 2014-03-06
  DSC_0057

  2014 m. kovo 2 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ vienam Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikui – Donatui Liutikai suteikė diakono šventimus. Iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų [...]

 • Paskelbta: 2014-02-20
  _DSC0076

  2014 m. vasario 18 d. Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas bendra malda – Liturginių valandų Rytmetine. Bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos į susirinkusiuosius kreipėsi, juos pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis ir [...]

 • Paskelbta: 2014-02-20
  _DSC0007

  2014 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybingumo, nepriklausomybės ir laisvės atkūrimo 96 – osios metinės iškilmingai buvo švenčiamos ir Telšiuose. Tą dieną Telšių Katedroje už Tėvynę Lietuvą buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras [...]

 • Paskelbta: 2014-02-20
  _DSC0002

  2014 m. vasario 15 d. Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje (Telšių mažojoje bažnytėlėje) buvo iškilmingai paminėtos vieno iškiliausių Telšių vyskupijos kunigų – mons. Vincento Vėlavičiaus gimimo metinės. Jis yra palaidotas šios bažnyčios šventoriuje. Tą dieną 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių [...]

 • Paskelbta: 2013-11-28
  _DSC0004

  2013 m. lapkričio 26 dienos popietę Kęstaičių kaime, buvusios bažnyčios ir Rokitų vienuolyno vietoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ kartu su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi kan. Viktoru Aču, vicerektoriumi, Telšių vyskupijos kurijos kancleriu kan. Remigijumi Saunoriumi, prefektu kan. Andriejumi Sabaliausku, dvasios tėvu kun. Sauliumi Tomošaičiu aukojo Šv. Mišias, kuriose dalyvavo Telšių kunigų [...]

 • Paskelbta: 2013-11-22
  _DSC0033

  Lapkričio 18 d. Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Jame kartu su kunigais, diakonais dalyvavo ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Tos dienos rytą į Telšių Katedrą susirinkusius dvasininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir visiems priminė, jog lapkričio 18 – oji yra diena, kada 1946 m. buvo žiauriai nužudytas antrasis Telšių vyskupijos ganytojas [...]

 • Paskelbta: 2013-10-21
  _DSC0151

  2013 m. spalio 18 – 19 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vykos tradicinis Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų klierikų krepšinio komandų turnyras. Tarpusavy rungėsi Kauno, Vilniaus Šv. Juozapo, Rygos arkivyskupijos, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus, kunigų seminarijų krepšinio komandos. Varžybos vyko Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos sporto salėje. Seminaristai ne tik rungtyniavo, tačiau per tą laiką tarpusavy bendravo, kartu [...]

 • Paskelbta: 2013-10-21
  _DSC0056

  Permanentinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas spalio mėnesio 18 dieną vyko Telšiuose. Susirinkusius kunigus ir konferencijoje dalyvaujančius Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris taip pat vadovavo bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei. Po bendros maldos Telšių vyskupas J. Boruta SJ pirmiausia susirinkusiesiems kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus mokymą, kuriuo [...]

© 2014. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.