Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Opera Theologorum Samogitarum