facebook

Su šv. Kalėdomis !

natale2kf4

TELŠIŲ VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS BENDRUOMENĖ  JUS SVEIKINA SU ŠV. KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖMIS !   Labai dėkojame, kad meldžiatės už mus ir prašote iš Dievo naujų pašaukimų į kunigystę   Kiekvienas penktadienis seminarijoje yra skirtas maldai už Jus bei aukojamos šv. Mišios už jūsų šeimas. Teatlygina Jums Kūdikėlis Jėzus  

Telšių vyskupijos kunigų Kūčios kunigų seminarijoje

DSC02731

  Kaip kiekvienais metais, Kūčių ir Šv. Kalėdų išvakarėse, Telšių vyskupijos dvasininkai susirinko bendroms Kūčioms.Po pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiajame valgomajame vyko kunigų Kūčios.    kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

Atidarytos Jubiliejinės Gailestingumo Durys Telšių vyskupijos šventovėse

DSC02589

Prasidedantys jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai kviečia mus į glaudesnį ryšį su Dievu ir patirti iš Jo meilės teikiamas malones. Esame pakviesti gauti Dievo malonių, įprastomis sąlygomis laimint Visuotinius atlaidus, 2016 metais aplankydami šias Telšių vyskupijos Gailestingumo jubiliejinių metų šventoves: Telšių vyskupijos Šv. Antano Paduviečio Katedrą, Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Baziliką ir Klaipėdos Švč. [...]

Įvilkuvės Telšių kunigų seminarijoje

Naujai įvilkti klierikai su Seminarijos vadovybe ir vyskupais

2015 m. gruodžio 7 dienos vakaras – Dievo Gailestingumo jubiliejinių metų pradžios ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmės išvakarėse – dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikams Viktorui Nacui iš Akmenės šv. Onos parapijos, Telšių vyskupijos, ir Raimundui Zimkai iš Alantos parapijos, Panevėžio vyskupijos, buvo ypatingas. Jiems tą iškilmingą vakarą [...]

Klierikai lankosi šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje

DSC02258

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Vilniuje, Antakalnyje.Tai past garsiausias Vilniaus baroko paminklas, kitaip vadinama baroko perlu Vilniuje. Bažnyčios vidaus dekoras – apie du tūkstančius stiuko statulų yra unikalus visos Europos mastu. Bažnyčia pastatyta 1431 – 1500 m. tačiau 1594 m. sudegė ir 1609 – 1616 m. atstatyta nauja, medinė. Per 1655 m. karą [...]

Malda už klierikus Aušros Vartuose

Schermata 2015-12-11 alle 09.49.07

Lapkričio 18 d. Vilniaus didžiuose Gailestingumo Motinos atlaiduose susirinko visų Lietuvos Kunigų Seminarijų klierikai. Gailestingumo atleidai buvo pradėti rožinio malda prie stebuklingojo Aušros Vartų Marijos paveikslo, kuriai vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai ir jų vadovai.   O Marija, Motinėle, Aušros Vartuose garsi! Laimink mūsų tėviškėlę – jos Globėja Tu esi. Ežerų ir upių [...]

Lapkričio 18 d. pirmojo Telšių kunigų seminarijos Rektoriaus sušaudymo diena

DSC02176

Lapkričio 18 dieną Telšiuose vykusiame kasmėnesiniame vyskupijos kunigų susirinkime buvo prisiminta, kad  – prieš 69 metus, 1946 m. lapkričio 18 d., Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Vincentas Borisevičius. 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras [...]

Rožinio mėnesio pradžia Palangoje

.

Spalio mėnuo Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje yra skirtas Švč. M. Marijai, Šv. Rožinio Karalienei ir rožinio maldai. Tikintiejikiekvieną dieną kviečiami bendrai bažnyčiose, koplyčiose ar savo namuose, o taip pat ir pavieniui kasdien kalbėti pop vieną, vis kitą Rožinio dalį. Tradiciškai Telšių vyskupijoje šis mėnuo iškilmingai pradedamas Palangoje, prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, esančios Birutės kalno papėdėje. [...]

Iškilmė Žemaičių Kalvarijoje

DSC01979

2015 m. rugsėjo 27 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmė – buvo minimos devintosios Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis, metinės. Prieš pagrindines 12 val. Šv. Mišias gausiai susirinkę maldininkai meldėsi adoruodami Švč. Sakramentą, kalbėdami Rožinį. Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo ir Marijos radijas, o jose giedojo [...]

Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia

DSC_0641

Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia 2015 m. rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko kasmėnesiniai atlaidai, kuriuos tą dieną atstovavo Klaipėdos dekanatas. Tą pačią dieną tradiciškai iškilmingai Naujuosius Mokslo metus pradėjo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Prieš pagrindines tos dienos Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijoje vyko Seminarijos vadovybės ir dėstytojų posėdi, kuriame [...]

Visos Naujienos