facebook
 • Paskelbta: 2013-02-05

  Mes, Žemaičių Žemės Krikščionys, šiuos 2013 m. išgyvename prisimindami kaip tik prieš 600 metų – 1411 m. prasidėjusį mūsų protėvių žemaičių pasiruošimą 1413 m. priimtam krikštui. Kai 1414 m. Konstancoje buvo atidarytas Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, abi pusės kryžiuočių ordinas ir Lenkijos – Lietuvos valdovai perkėlė tarpusavio ginčus į šį Pietų Vokietijos miestą. Šiame tarptautiniame forume [...]

 • Paskelbta: 2013-01-20

  Akimirksniu nuskubėjusių švenčių aidas ir, atrodytų, dar čia pat drioksinčių naujametinių fejerverkų žiežirbos suskubo išnykti eiliniame laike. Į Dievo Namus kiekvieną sekmadienį tikintieji vėl atsineša tuos pačius naujų kasdienybės rūpesčių ryšulėlius, emigracijos bangoje meldžia palaimos vaikams, suskubusiems grįžti į svečiąsias šalis. Visi grįžome prie paprastų dalykų, nors dažnas akimirkomis pamąstome, kad nieko lyg ir nebuvo. [...]

 • Paskelbta: 2012-10-29

  Palydėti malda… Kai ruduo jau pradeda it nuokalnėje įgauti pagreitį, purtydamas mirusiais apsimetusius medžius ir grasindamas natūraliu gamtos freonu padengti žemę, paskutinis spalio sekmadienis vis nenori išaušti,tarsi neigiamą balą pažymių knygelėje, desperatiškai trindamas vieną valandą mūsų nudėvėtuose laikrodžiuose. Amžinybės fenomene įtvirtintas laikas pranašauja apie neišvengiamą naują savaitę, kurioje ne vienam, net ir atostogaujančiam nepažangiam moksleiviui, [...]

 • Paskelbta: 2012-10-02
  Asyzietis

  Jis paženklintas Kristaus žaizdomis, Jame užtekėjo nauja Kristaus šviesa. Kaip ir kiekvienais metais, spalio ketvirtąją minime šv. Pranciškų Asyžietį. Tai – nepaprastos dvasios šventasis, palikęs ryškų pėdsaką Bažnyčios istorijoje ir iki šiol darantis nemenką poveikį daugelio žmonių dvasiniame gyvenime – uždegdamas širdis savo paprastumu, „mažumu“, pasiaukojimu. „Pasaulyje jis užtekėjo tarsi saulė!“ – pasakė Dantė apie [...]

 • Paskelbta: 2012-10-02

  Telšių Kunigų seminarijoje nuo seno gyvuoja tradicija, kad kiekvienas kursas pradėdamas pirmuosius filosofijos studijų metus gauna savo globėją, kuris lydi jį visus šešerius studijų seminarijoje metus. Panašiai kaip daugelis esame pakrikštijami kokio nors šventojo vardu, kad turėtume asmeninį dangiškąjį užtarėją pas Dievą visam gyvenimui. Šiuo metu įvairius kursus globoja švč. Mergelė Marija, šv. Kazimieras, šv. [...]

© 2013. Telšių kunigų seminarija. Visos teisės saugomos.